روز جهانی گرافیک | وب سایت پوستر ایران

روز جهانی گرافیک | وب سایت پوستر ایران

روز جهانی گرافیک تنھا روزی می باشد که می توان از زحمات طراحان گرافیک تقدیر کرد روز جهانی گرافیک در تقویم ایران ۷ اردیبهشت ماه است.

فراخوان نمایشگاه پوستر جهانی مطالعه و زندگی بهتر -۲۰۲۰

فراخوان نمایشگاه پوستر جهانی مطالعه و زندگی بهتر -۲۰۲۰

فراخوان نمایشگاه پوستر جهانی مطالعه و زندگی بهتر -۲۰۲۰ | "Reading and a Better Life" -۲۰۲۰ "World Book Day" International Public Welfare Poster Design Exhibition

دانستنی های طراحی پوستر | وب سایت پوستر ایران

دانستنی های طراحی پوستر | وب سایت پوستر ایران

این مقاله به طور مختصر به آموزش مواردی می پردازد که به شما در ایجاد یک پوستر جذاب و مؤثر کمک می کند.

فراخوان نمایشگاه هفته گرافیک پوستر ایران

فراخوان نمایشگاه هفته گرافیک پوستر ایران

International Graphic week Poster Exhibition
مهلت ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
زمان نمایشگاه : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

متاسفانه برای فیلتر شما مطلبی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.