با تشکر از تمام عزیزانی که در برگزاری این نمایشگاه با ما همراه بودند.
جمعا ۵۳۲ اثر پوستر به مرحله داوری رسید . و از این میان تعداد ۷۰ اثر پوستر با داوری آقایان بهنام رئیسیان و علی عمرانی برای نمایشگاه انتخاب شدند.
با آرزوی موفقیت برای تمامی هنرمندان دبیر اجرای نمایشگاه رامین رافعی

Selected world graphic Week Online exhibition

طراحان دعوتی نمایشگاه آنلاین پوستر هفته گرافیک سال ۱۳۹۹ وب سایت پوستر ایران

Alexandra Faldina - Martin Mendelsberg- Gitte Kath - Andreas Panayi - Pavel Pisklakov - Martin Mendelsberg - مینا کاویان - سوسن سامانی فر 


آثار منتخب نمایشگاه آنلاین پوستر هفته گرافیک سال ۱۳۹۹ وب سایت پوستر ایران

Karna Mustaqim - علی عباد - آصف خانیان - اصغر رفیعی - احمد رضا بهره مند - ادریس جمالی - احسان قاسمی نیا - فاطمه فیضی - غزاله عرفانی - گلشن حسینی - هانیه جوکار - حسام مزارعی - هیلدا رضایی - حسین زارعی - حسین عبدی - کیارش پریاب‌زاده - کوثر هائری - مریم اسماعیلی - متین خیبلی - میلاد زاده باقر - محمد ربیعی - محمدرضا جعفری - مونا تمدنی - نرگس مومنی - - سینا ایوبی - ندا عباس‌علیزاده - پرستو سنبلتر - صبا جمالی‌وند - سمیرا خورشیدی - سپیدخت حامدی‌نژاد  - یاسمن تاوه - زهرا فخاری - زهرا پناهی - شقایق خراسانی - سعید امیری - رامین نورافزا - منیره مرادی - محمد علیزاده - مهدی گودرزی - علی کارگر - زهرا امیدوار

نمایشگاه آنلاین هفته گرافیک | Graphic Week Online Exhibition

Alexandra Faldina | AnastasiaAlexandra Faldina | Anastasia
Andreas Panayi | CyprusAndreas Panayi | Cyprus
Mina Kavian | iranMina Kavian | iran

Martin Mendelsberg | usMartin Mendelsberg | us
Gitte Kath | DenmarkGitte Kath | Denmark
Andreas Panayi | CyprusAndreas Panayi | Cyprus

Mina Kavian | IRANMina Kavian | IRAN
Sousan Samanifar | IRANSousan Samanifar | IRAN
Samira khorshidi | IRANSamira khorshidi | IRAN

Andreas Panayi | CyprusAndreas Panayi | Cyprus
Pavel Pisklakov | RussiaPavel Pisklakov | Russia
Gitte Kath | DenmarkGitte Kath | Denmark

Martin Mendelsberg | usMartin Mendelsberg | us
István Horkay | HungaryIstván Horkay | Hungary
Pavel Pisklakov | RussiaPavel Pisklakov | Russia

Martin Mendelsberg | usMartin Mendelsberg | us
Gitte Kath | DenmarkGitte Kath | Denmark
Pavel Pisklakov | RussiaPavel Pisklakov | Russia
Zahra Panahi | IRANZahra Panahi | IRAN
Sina Ayoubi | IRANSina Ayoubi | IRAN
Zahra Panahi | IRANZahra Panahi | IRAN

Mohammad Rabiei | IRANMohammad Rabiei | IRAN
Zahra Omidvar | IRANZahra Omidvar | IRAN
Saeed Amiri | IRANSaeed Amiri | IRAN

Ali Kargar | IRANAli Kargar | IRAN
Ahmadreza Bahremand | IRANAhmadreza Bahremand | IRAN
Mehdi Goudarzi | IRANMehdi Goudarzi | IRAN

Shaghayegh Khorasani | IRANShaghayegh Khorasani | IRAN
Zahra Fakhari | IRANZahra Fakhari | IRAN
Hesam Mazarei | IRANHesam Mazarei | IRAN

Neda Abbasalizadeh | IRANNeda Abbasalizadeh | IRAN
Monire Moradi | IRANMonire Moradi | IRAN
Ramin Noorafza | IRANRamin Noorafza | IRAN

Mohammad Alizadeh  | IRANMohammad Alizadeh | IRAN
Sina Ayoubi | IRANSina Ayoubi | IRAN
Yasaman Taveh | IRANYasaman Taveh | IRAN

Yasaman Taveh | IRANYasaman Taveh | IRAN
Zahra Fakhari | IRANZahra Fakhari | IRAN
Sepidokht Hamedinejad | IRANSepidokht Hamedinejad | IRAN

Mona Tamaddoni | IRANMona Tamaddoni | IRAN
Yasaman Taveh | IRANYasaman Taveh | IRAN
Mona Tamaddoni | IRANMona Tamaddoni | IRAN

Samira khorshidi | IRANSamira khorshidi | IRAN
Saba Jamalivand | IRANSaba Jamalivand | IRAN
Samira khorshidi | IRANSamira khorshidi | IRAN

Neda Abbasalizadeh | IRANNeda Abbasalizadeh | IRAN
Parastoo Sonboltar | IRANParastoo Sonboltar | IRAN
Neda Abbasalizadeh | IRANNeda Abbasalizadeh | IRAN

Mohammad Reza Jafari | IRANMohammad Reza Jafari | IRAN
Matin Kherbali | IRANMatin Kherbali | IRAN
Maryam Esmaeili | IRANMaryam Esmaeili | IRAN

Milad Zadeh Bagher | IRANMilad Zadeh Bagher | IRAN
Mohammad Rabiei | IRANMohammad Rabiei | IRAN
Matin Kherbali | IRANMatin Kherbali | IRAN

Golshan Hosseini | IRANGolshan Hosseini | IRAN
Hossein Abdi | IRANHossein Abdi | IRAN
Kowsar Haeri | IRANKowsar Haeri | IRAN

Matin Kherbali | IRANMatin Kherbali | IRAN
Karna Mustaqim | IndonesiaKarna Mustaqim | Indonesia
Karna Mustaqim | IndonesiaKarna Mustaqim | Indonesia

Fatemeh Feyzi Esfangareh | IRANFatemeh Feyzi Esfangareh | IRAN
Kiarash Paryabzadegan | IRANKiarash Paryabzadegan | IRAN
Hosein Zarei | IRANHosein Zarei | IRAN

Fatemeh Feyzi Esfangareh | IRANFatemeh Feyzi Esfangareh | IRAN
Hesam Mazarei | IRANHesam Mazarei | IRAN
Golshaan Hosseini | IRANGolshaan Hosseini | IRAN

Haniye Jokar | IRANHaniye Jokar | IRAN
Asef Khanian | IRANAsef Khanian | IRAN
Fatemeh Feyzi Esfangareh | IRANFatemeh Feyzi Esfangareh | IRAN

Edris Jamali | IRANEdris Jamali | IRAN
Ghazale Erfani | IRANGhazale Erfani | IRAN
Edris Jamali | IRANEdris Jamali | IRAN

Ehsan Ghaseminia | IRANEhsan Ghaseminia | IRAN
Asghar Rafiei | IRANAsghar Rafiei | IRAN
Ehsan Ghaseminia | IRANEhsan Ghaseminia | IRAN

Ahmadreza Bahremand | IRANAhmadreza Bahremand | IRAN
Ali Ebad | IRANAli Ebad | IRAN
Narges Momeni | IRANNarges Momeni | IRAN

Hilda rezaei | IRANHilda rezaei | IRAN