Mina Kavian | مینا کاویان

مینا کاویان متولد سال ۱۳۷۶ ،کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه روزبهان مازندران و عضو انجمن گرافیک مازندران است. حوزه کاری مینا کاویان هم به صورت تجاری در قسمت برندینگ و هم به صورت گرافیک محض و شرکت در جشنواره های پوستر ایرانی و خارجی می باشد و در طول تحصیل دوره کارشناسی وارد بازار کار رشته خود شد و به فعالیت خود ادامه داد. مینا کاویان یکی از مینجهای سایت پوستر ایران نیز میباشد و دو سال مدیریت آتلیه آتلیه را در اصفهان به عهده داشت. او در استان مازندران در ایران ساکن است و به فعالیت های خود ادامه میدهد.

Mina Kavian | مینا کاویان

آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters

آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters

آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters

آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters

آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters
آثار پوستر مینا کاویان | Mina Kavian Posters

افتخارات مینا کاویان | Mina Kavian awards

 • راه یافته به فستیوال پوستر C_IDEA در سال ۲۰۱۹ میزبانی کشور چین
 • راه یافته به جشنواره پوستر Reading for better life در سال ۲۰۲۰ میزبانی کشور چین
 • راه یافته به نمایشگاه پوستر Global Consciousness در کشور مکزیک
 • راه یافته به نمایشگاه پوستر ASEDAS۲۰۲۰ در مالزی
 • راه یافته به نمایشگاه پوستر YES DESIGN IS ON FIRE در اسپانیا
 • راه یافته به نمایشگاه پوستر کرنش کرونا در انجمن طراحان اصفهان
 • دعوت شده به نمایشگاه پوستر روز جهانی گرافیک در مکزیک
 • دعوت شده به نمایشگاه پوستر تصویرگری دانشگاه مکزیک
 • دعوت شده به نمایشگاه پوستر کنترل اپیدمی در کشور پرو
 • عضویت در کمیته طراحان RINC مکزیک
 • یکی از مجری های برگزاری سی و یکمین نمایشگاه پوستر بازی های رایانه ای در دانشگاه چنگدو
مینا کاویان طراح | Mina Kavian Poster