سامان نیک پور | پوستر ایران | Saman Nikpour

سامان نیک پور ‎‎ ،متولد: ۲۰/۱۲/۱۳۷۲ از شهرستان مهاباد است.سامان نیک پور از سال ۸۸ که وارد هنرستان هنر شد، حرفه گرافیک دیزاین را شروع کرد و در طی این سال ها با چندین مراکز و نهادهای دولتی و خصوصی از جمله موزه دفاع مقدس تهران، شرکت ایران کارت وابسته به بانک آینده و نشر مادیار همکاری داشته است. ولی بیشتر بصورت طراح مستقل فعلالیت خود را ادامه داده است، سامان نیک پور