آصف خانیان | پوستر ایران | Asef khanian

آصف خانیان، در دهم اسفند ماه در شهر شیراز، چشم گشود. او در مدرک تحصیلی فوق لیسانس گرافیک را در اصفهان اخذ کرد. آصف خانیان از طراحان خوش ذوق گرافیک در شهر اصفهان است. عمدتا طراحی پوستر های آصف خانیان بر محور تایپ و تایپوگرافی می باشد. این طراح کار درست گرافیک توانسته است با ارائه آثاری قوی در حیطه طراحی پوستر جایگاه خوبی در میان طراحان گرافیک بدست آورد.

آصف خانیان | پوستر ایران | Asef khanian

آثار پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster

آثار پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster
پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster
Asef khanian Poster isfahan

آثار پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster
آثار پوستر خانیان
پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster

آثار پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster
آثار پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster
پوستر آصف خانیان

Asef khanian Poster
طراحی پوستر و گرافیک
پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster

طراحی پوستر
آثار پوستر آصف خانیان | Asef khanian Poster

افتخارات آصف خانیان | Asef khanian Awards

  • برگزاری ۳ نماشگاه پوستر و عکس انفرادی سال ۸۵ -۸۶-۸۷
  • اجرای پرفرمنس مرگ مرا میطلبد بانو لال شدم ۸۹
  • همکاری با کاشانه هنر
  • همکاری با حوزه هنری
  • همکاری با گالری تام و آپادانا
  • همکاری با شرکت آسانسور ارگ
  • همکاری با سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
  • همکاری با خانه کارگر اصفهان
  • همکارری با فولاد نطنز
  • طراحی لوگو و پوستر تاتر مختلف