فاطمه مظفری | Fatemeh Mozafari

فاطمه مظفری طراح پوستر و گرافیست، متولد ۱۳۶۵ در تهران است. فاطمه مظفری تحصیلات هنرستان را در رشته گرافیک به پایان برد و دوره کارشناسی گرافیک را در دانشگاه الزهرا گذراند. وی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ارتباط تصویری دانشگاه هنر به تحصیل پرداخت.فاطمه مظفری در طول سالهای تحصیل به عنوان طراح گرافیک در شرکت های مختلف به طراحی گرافیک تجاری پرداخت. همچنین در سال ۱۳۹۷ نمایشگاهی از پوسترهایش با عنوان یاداشت های بصری عزراییل برگزار کرد آثار پوستر فاطمه مظفری در نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت.

فاطمه مظفری | Fatemeh Mozafari

آثار پوستر فاطمه مظفری | Fatemeh Mozafari Poster

آثار پوستر فاطمه مظفری |  Fatemeh Mozafari Poster
آثار طراحی پوستر فاطمه مظفری
آثار پوستر فاطمه مظفری |  Fatemeh Mozafari Poster

پوستر سیاسی
Fatemeh Mozafari Poster
طراحی پوستر

آثار پوستر فاطمه مظفری |  Fatemeh Mozafari Poster
طراحی پوستر فاطمه مظفری |  Fatemeh Mozafari Poster Design
آثار پوستر فاطمه مظفری |  Fatemeh Mozafari Poster

افتخارات فاطمه مظفری | Fatemeh Mozafari Awards

  • Solo show, Hepta Gallery/ Tehran (۲۰۱۷
  • Group Exhibition in Matigan art Gallery (Vienna) (۲۰۱۷)
  • Group Show / Slovak (۲۰۱۸)
  • Group show/ Seoul/Korea (۲۰۱۸)
  • Group Show / Harvard University (۲۰۱۹)
افتخارات فاطمه مظفری | Fatemeh Mozafari Awards