Mani Vatanzad | مانی وطن زاد

مانی وطن زاد طراح پوستر و گرافیست، متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است. مانی وطن زاد طراح گرافیک و پوستر دارای مدرک کارشناسی گرافیک رایانه از دانشگاه علمی کاربردی است.طراحی پوستر ، طراحی لوگو ،ایده پرداز و طراحی جلد از تخصص های مانی وطن زاد است.همکاری با شورای انجمن علمی ایران ، بانک صنعت معدن، بیمه پاسارگاد و ... در رزومه مانی وطن زاد این طراح گرافیک به چشم میخورد. با آرزوی موفقیت های بیشتر برای مانی وطن زاد این طراح پوستر و گرافیست خلاق.

Mani Vatanzade | مانی وطن زاده

آثار پوستر مانی وطن زاد | Mani Vatanzad Poster

مانی وطن زاده
پوستر مانی وطن زاد | Mani Vatanzad Poster
پوستر مانی وطن زاد | Mani Vatanzad Poster

پوستر مانی وطن زاد | Mani Vatanzad Poster
پوستر مانی وطن زاد | Mani Vatanzad Poster
پوستر مانی وطن زاد | Mani Vatanzad Poster

افتخارات مانی وطن زاد | Mani Vatanzad Awards

 • طراحی پوستر فیلم و سریال در چشم باد
 • طراحی پوستر فیلم و سریال شیخ بهایی
 • طراحی پوستر تبلیغاتی برای بانک دی 
 • طراحی پوستر تبلیغاتی برای شورای انجمن های علمی ایران
 • طراحی پوستر برای وزارت بهداشت ایران 
 • طراحی پوستر برای دانشگاه خاتم
 • طراحی پوستر بانک صنعت معدن
 • سفیر گرافیک انجمن اهدای عضو ایران
 • لوح افتخار جشنواره تبلیغات ایران. طراحی پوستر
 • تندیس نقره جشنواره مقاومت. طراحی پوستر
 • راهیابی به سه نفر برتر طراحی پوستر صلح در unicef
مانی وطن زاد | Mani Vatanzad