امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi

امین وطنی شهمیرزادی متولد سال ۱۳۶۱ در ساری است. امین وطنی دارای مدرک فوق دیپلم گرافیک از دانشکده فنی و حرفه ای شماره ۲ ساری ، - لیسانس گرافیک از دانشگاه فنی انقلاب اسلامی تهران و  فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه شاهد تهران است. حضور در چند جشواره طراحی پوستر ایرانی از افتخارات امین وطنی است.

امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi

آثار پوستر امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi Posters

آثار پوستر امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi Posters
آثار پوستر امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi Posters
آثار پوستر امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi Posters

آثار پوستر امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi Posters
آثار پوستر امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi Posters

افتخارات امین وطنی شهمیرزادی | Amin Vatani Shahmirzadi awards

 • رتبه اول در بخش طراحی پوستر تئاتر در جشن اردیبهشت تئاتر استان مازندران – ۱۳۹۲
 • رتبه اول طراحی بروشور و کاندیدای طراحی پوستر در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر – ۱۳۹۴
 • کسب رتبه دوم در جشنواره پوستر بیداری اسلامی – ۱۳۹۴
 • جزوه ۱۰ چهره تقدیر شده کشور در جشن هنر انقلاب – حوزه هنری تهران – ۱۳۹۵
 • تقدیر شده در جشنواره پوستر افراط گری – حوزه هنری اصفهان – ۱۳۹۶
 • کاندیدای طراحی پوستر از سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر – ۱۳۹۶
 • تقدیر شده در بخش پرچم دوازدهمین سوگواره عاشورایی کشور – تهران – ۱۳۹۶