Mehdi Asadi Tabar | مهدی اسدی تبار

مهدی اسدی تبار متولد آذر ۱۳۶۴ در کرمانشاه است. مهدی اسدی تبار دارای مدرک کارشناسی ارشد گرافیک است.تدریس در اموزشگاه ها و دانشگاه و حضور در جشنواره های گرافیکی ایرانی و بین المللی از فعالیت های مهدی اسدی تبار است.شرکت در بیش از ۱۰ نمایشگاه گرافیکی،از جمله پوستر هاتی تئاتر فجر ایران در چندین دوره، اردیبهشت گرافیک ۹۷ و ... ،دریافت بیش از ۱۰ جایزه در مسابقه های طراحی پوستر،طراحی بیش از ۳۰ پوستر تئاتر برای گروهای مختلف تئاتری کشور از دیگر افتخارات مهدی اسدی تبار این هنرمند جوان است.

Mehdi Asadi Tabar

آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters

آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters

آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters

آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters

آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters
آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters

آثار پوستر مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar Posters

افتخارات مهدی اسدی تبار | Mehdi Asadi Tabar awards

 • رتبه اول طراحی پوستر وبروشور تئاتر جشنواره ملی کودک شیراز ۱۳۹۸
 • تقدیر طراحی پوستر جشنواره ملی تئاتر رضوی / کرمان ۱۳۹۷
 • تقدیر طراحی پوستر جشنواره ملی هنرهای نمایشی آیات / شیراز ۱۳۹۷
 • رتبه اول طراحی پوستر سی امین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه / ۱۳۹۷
 • رتبه اول طراحی پوستر اولین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی هرسین ( کرمانشاه) ۱۳۹۷
 • رتبه اول بخش طراحی پوستر بیست ونهمین جشنواره تئاتراستان کرمانشاه ۱۳۹۶
 • رتبه اول بخش طراحی پوستر نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر مرصاد/کرمانشاه/(غرب کشور) ۱۳۹۶
 • رتبه اول طراحی پوستر دهمین جشنواره قرآنی کشوری دانشگاه جامع/ ۱۳۹۳
 • لوح تقدیر بخش طراحی پوستر جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی/ مشهد/ ۱۳۹۵
 • رتبه اول طراحی پوستر درجشنواره نمایش‌های آئینی سنتی غرب کشور/ کرمانشاه/ ۱۳۹۱
 • پوستر پذیرفته شده در مسابقه پوستر تئاتر/ مولداوی /۲۰۱۸
 • پوستر پذیرفته شده در مسابقه تروریسم اقتصادی خانواده وکودک / کره / ۲۰۱۹
 • مدیر هنری و تبلیغات آموزشگاه قلم چی مهد دانش کرمانشاه ۹۲تا ۹۸
 • مسئول برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس تئاتر جشنواره فجر استانها کرمانشاه ۹۷
مهدی اسدی تبار | طراح پوستر و گرافیست | Mehdi Asadi Tabar