Resul Ay | رسول آی

رسول آی ،متولد ترکیه است و در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۵ به دنیا آمد.
وی دستیار محقق در دانشگاه داملوپینار ، دانشکده هنرهای زیبا (گروه طراحی ارتباط تصویری) است.رسول آی تقریباً ۲۰ سال بر روی استعاره های بصری کار کرده و نزدیک به ۴ سال است که پایان نامه دکترا را در این زمینه می نویسید.وی بیش از ۲۰ جوایز بین المللی و ملی درمورد طراحی لوگو ، طراحی پوستر ، بسته بندی و تبلیغات را دارد.
آثار پوستر رسول آی او بیش از ۵۰ کشور مختلف ، موزه ها و گالری های هنری منتشر و به نمایش گذاشته است.
وی بخشی از ۵ پروژه ملی و ۲ پروژه بین المللی ، از جمله طرح های کتاب درسی مستقر در اتحادیه اروپا و طرح های کتاب های هنرمندان ملی بود که توسط وزارت فرهنگ ترکیه پشتیبانی شده است.تخصص های وی کتاب چاپی استعاره و استعاره بصری است.

Resul Ay | رسول آی

آثار پوستررسول آی | Resul Ay Poster

پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
پوستر رسول آی | Resul Ay Poster

پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
پوستر رسول آی | Resul Ay Poster

پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
پوستر رسول آی | Resul Ay Poster

پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
پوستر رسول آی | Resul Ay Poster
آثار پوستررسول آی | Resul Ay Poster