Kei Sato | کی ساتو

کی ساتو در سال ۱۹۸۳ در شهر تاکیکاوا توکیو کشور ژاپن متولد شد. کی ساتو طراح پوستر و گرافیست، فارغ تحصیل از دانشگاه هنر musashino در رشته ارتباط تصویری در سال ۲۰۰۶ است.
پس از کار در شرکت recruit co و Recruit Communications Co., Ltd., در ۸ نوامبر مجموعه هنری خود را تاسیس کرد و مدیر هنری آن شد. کی ساتو یک طراح پوستر ژاپنی است که توانسته موفقیت های زیادی در زمینه پوستر بدست آورد.

Kei Sato | کی ساتو

آثار پوستر کی ساتو | KeiSato Poster

پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster

پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster

پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster

پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster
پوستر کی ساتو | KeiSato Poster

افتخارات کی ساتو | Kei Sato awards

 • جایزه بین المللی پوستر Quemoy برای صلح / ۲۰۱۸ / جایزه نقره
 • جایزه طراحی نیلی / ۲۰۱۸ / جایزه طلا
 • جوایز طراحی جهانی HKDA / ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۶ ، ۲۰۱۸ / جایزه تعالی
 • جایزه بین المللی طراحی گرافیک تایوان / ۲۰۱۵ / جایزه ویژه داوران
 • جایزه سالانه پوستر گرافیک / ۲۰۱۹ / Gold
 • منتخب دوسالانه بین المللی پوستر ورشو ۲۰۱۲
 • منتخب دوسالانه بین المللی پوستر مکزیک۲۰۱۲
 • منتخب دوسالانه طراحی پوستر پرو ۲۰۱۲
 • منتخب دوسالانه پوستر بولیوی - BICeBe / ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۷
 • منتخب جشنواره بین المللی پوستر شنژن / ۲۰۱۶
 • منتخب دوسالانه ماکائو طراحی / ۲۰۱۳
 • منتخب دوسالانه جهانی طراحی گرافیک مسکو - زنبور عسل / ،۲۰۱۲،۲۰۱۸،۲۰۱۰
 • منتخب جایزه بین المللی طراحی گرافیک تایوان ۲۰۱۱
 • منتخب نمایشگاه بین المللی اکو پوستر بین المللی - ۴ بلوک / ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۸
 • منتخب سه ساله ترنوا پوستر / ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۵
 • سه سالانه پوستر بین المللی هنگ کنگ / ۲۰۱۴
 • منتخب پوسترهای جهان ۲۰۱۹
 • منتخب پوستر جشن بوداپست ۲۰۱۸
افتخارات کی ساتو | KeiSato awards