zebrowski leszek | لشچک ژبروفسکی

zebrowski leszek | لشچک ژبروفسکی

لشچک ژبروفسکی متولد ۱۹۵۰ در لهستان است. فارغ التحصیل دانشکده هنر Szczecin (Liceum Sztuk Plastycznych) و آکادمی هنرهای گدانسک (Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych) دانشکده طراحی گرافیک تحت هدایت پروفسور. کرچوویچ است. پوستر های هنری لشچک ژبروفسکی به لطف سبک فردی او به راحتی قابل تشخیص است. اغلب پوستر های لشچک ژبروفسکی تک رنگ است ، اگرچه نه همیشه سیاه و سفید بلکه ترکیبی از رنگ های دیگر با یک انگیزه غالب بزرگ است که کل سطح طراحی را پر می کند ، پوستر های لشچک ژبروفسکی بلافاصله توجه را به خود جلب می کنند و تخیل تماشاگر را تحریک می کنند. آثار پوستر لشچک ژبروفسکی در بیش از ۷۰ نمایشگاه انفرادی و جمعی در لهستان و خارج از کشور به نمایش گذاشته شده است. لشچک ژبروفسکی استادیار آکادمی هنر Szczecin است که به عنوان طراح بیش از ۴۰۰ پوستر شناخته می شود. اساتید وی آرتور گروتگر ، استفان زکوفسکی ، ویتکاسی و میشیسلاو گوروفسکی هستند. او در اسچسچین و اسزلکوف نوای لهستان ساکن است. لشچک ژبروفسکی تاکنون بیش از ۳۰ جوایز از جمله جوایز معتبر در دوسالانه های پوستر در ورشو ، مسکو ، مونس ، تهران ، چارکوف ، تولزا را دریافت کرده است.

آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters

آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters

آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters

آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters

آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters
آثار پوستر لشچک ژبروفسکی | zebrowski leszek Posters