مرتضی ممیز، هنر به مثابه حرفه

مرتضی ممیز، هنر به مثابه حرفه

به گزارش وب سایت انجمن گرافیک ایران، پانزده سال پس از مرتضی ممیز و در هفته ی گرافیک ۱۳۹۹، همزمان با نام گذاری خیابانی در تهران به نام او، از همه طراحان گرافیک دعوت می کند در نمایشگاه «مرتضی ممیز، هنر به مثابه حرفه» شرکت کنند. این رخداد هم زمان است با رویکرد جهانی نهاد ico-D در سال ۲۰۲۰ با پیام «حرفه ای باش». استاد مرتضی ممیز، که از مهم‌ترین بنیان گذاران انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است، در یک عمر تلاش حرفه ای خود، به تحکیم پایه های حرفه و مناسبات چند جانبه آن پرداخت و به چهره ی قطعی و روشن «حرفه ای بودن» مبدل شد. این نمایشگاه پاسخی است به دعوت جهانی حرفه ای بودن و ادای احترام به نماد ملی آن در حرفه طراحی گرافیک.


فراخوان نمایشگاه ملی پوستر | Call for National Poster Exhibitio

شرکت در این فراخوان هنری برای تمامی طراحان گرافیک و طراحان پوستر آزاد و رایگان است.
– مهلت ارسال آثار تا ساعت۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ است.


– دبیر رویداد: اونیش امین الهی
– هیات انتخاب آثار: کوروش پارسا نژاد، مهدی سعیدی، مجید عباسی، کیانوش غریب پور، مهدی مهدیان
– مدیر هنری: کیانوش غریب پور
– مدیر اجرایی: عادل صدر ممتاز

برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط حضور و شیوه ارایه آثار در نمایشگاه به سایت انجمن گرافیک ایران مراجعه فرمایید.

پوستر ایران